For and against Worship dance

Själv dansade David med all kraft inför Herrens ansikte,