Ingresser (Alla våra danser)

Alla våra danser
Själv dansade David med all kraft inför Herrens ansikte,