Från Svenska Folkbibeln 2015

5 Bible results for “David dansade” from Svenska Folkbibeln 2015.

1 Samuelsboken 18:7

Kvinnorna sjöng och dansade och sade: ”Saul har slagit sina tusen, David sina tiotusen.”

2 Samuelsboken 6:5

David och hela Israels hus dansade och gladde sig inför Herrens ansikte med alla slags instrument av cypressträ, med harpor, lyror, tamburiner, skallror och cymbaler.

2 Samuelsboken 6:14

Själv dansade David med all kraft inför Herrens ansikte, och David var iklädd en linne-efod.

2 Samuelsboken 6:21

Då sade David till Mikal: ”Det var inför Herren, han som har utvalt mig framför din far och hela hans hus och som har insatt mig till furste över Herrens folk Israel. Inför Herren dansade jag och gladde mig.

1 Krönikeboken 13:8

David och hela Israel dansade inför Guds ansikte av all kraft till sånger och harpor, lyror, tamburiner, cymbaler och trumpeter.

Svenska Folkbibeln 2015 (SFB15), Copyright © 2015 by Svenska Folkbibeln Foundation

Inför Herren