Dansen polariserar

Vi kristna i väst har glömt att vi också dansade – och det har fått följder för hur vi ser på andra.

Från https://www.kyrkpressen.fi/

Fotograf: Kavilophotography

Articles and OPEN access publications you will find here: Laura Hellsten

Inför Herren