Bibliska bilder

Själv dansade David med all kraft inför Herrens ansikte,